Onze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Cookies accepteren

Look Sabrina

Look Sabrina

Lees verder

Nieuwe blog

Basic B*tch

Lees verder
Styling Stories persoonlijk stylist personal shopper styliste Sabrina

Personal Styling

Wil jij styling advies van Sabrina...

Let's create your story
 
Sabrina Styling Stories streetstyle fall winter 2019 spring 2020 look Burberry trenchcoat The Pouch Bottega Veneta

When it's spring in winter

Inspiration

Get the look
Styling Stories

If the shoe fits..
 


Lees de blog

Shoot Napoli Italy

What's your destination?

Book your own shoot 
 
Styling Stories

Tell us who you are...

Brand Identity Photoshoot

Lees verder

Amsterdam

Streetstyle Keizersgracht

Expositie
Sabrina Schapendonk - van 't Noordende Styling Stories About personalshopper stylist personal stylist

Beauty Routine

Live your life and forget your age..

ABOUT

Styling Stories

Good things to come

Lees verder

 


Styling Stories


Sabrina | Stylist | Creative | Personal Shopper @curatedstylingstories | Founder Styling Stories®

• LET'S CREATE YOUR STORY •
 
Blogs

Look Sabrina

01-08-2023
 

Images: Kristel van Herpt

Look Sabrina

Blouse: Zara
Bermuda: Isabel Marant
Heels: Zara
Bag: Chanel 2.55
Sunnies: YSL 

The sun kissed ones

11-05-2023


 

Vandaag 10 mei, hangen er boven Ibiza wat wolken, reden genoeg dus om in mijn laptop te duiken en je even bij te praten!

Ik geloof dat ik inmiddels weer een beetje ben bijgetrokken van alle hectiek, want hoe goed we het ook proberen te plannen, de meeste visite komt toch altijd rond april-mei. En terwijl iedereen hier vakantie viert, zijn wij nog altijd bezig met de dagelijkse gang van zaken. Een combinatie van vakantie en dagelijkse dingen lijkt leuk (ís het vaak gelukkig ook), maar is vooral heel uitdagend (lees etentjes, en rosé die blijft vloeien, want ach zo gezellig). De wereld draait namelijk gewoon door voor ons als gezin. Met twee werkende ouders, één dochter in haar eindexamenjaar en eentje op de Internationale school, heb je toch een stabiele thuisbasis nodig. Maar, wederom is het ons gelukt maar volgend jaar doen we het toch echt echt anders en hebben wel weer onvergetelijk mooie herinneringen gemaakt met onze liefste vrienden. Nu pakken we de draad gewoon weer op. Zoals je misschien al hebt gelezen is de Pop Up Shop Ibiza reeds gesloten. Mijn plan om mezelf in de wintermaanden bezig te houden is meer dan geslaagd, ware het niet dat het hard trekken is om hier succesvol te ondernemen tijdens de meest rustige maanden op het eiland. Ik neem het mee in mijn overwegingen om misschien in de toekomst een winkel op Ibiza te starten. Er is zeker vraag naar mooie winkels met dito merken, maar zo'n beetje alles is hier toch echt in de zomermaanden te doen. En in die periode heb ikzelf graag mijn handen vrij om leuke dingen te doen met familie en vrienden. Desalniettemin was het super om leuke klanten een Personal Styling ervaring te geven, daar ligt toch mijn hart. Geen zorgen dus, ik blijf jullie inspireren met dagelijkse looks. Daarnaast ga ik me focussen op interieur styling, dit is iets waar ik me in huis graag en vaak mee bezig hou en mijn man en ik hadden een gezamenlijk doel, namelijk om een nieuwbouw penthouse aan te kopen, deze vervolgens compleet in te richten en daarna turn key te koop te zetten. Voor dit project regelt mijn man de cijfers en ik de creatieve invulling. Er haakten twee klanten aan die dat plan wel zagen zitten. Wat inhoudt dat we niet één maar maar liefst drie penthouses gaan inrichten. Best ambitieus dus en ik kan je dan ook vertellen dat ik me vanaf het eerste moment al heb verkeken op de hoeveelheid werk wat erbij komt kijken. Desondanks vind ik het heel leuk (én spannend) om mijn styling skills buiten de voor mij gebaande paden in te zetten. De meeste meubels en accessoires zijn al ingekocht en staan in de opslag te wachten om uitgepakt en gestyled te worden. Als het alles goed gaat kan ik eind juli gaan inrichten, maar het wachten is op een soort opleverings akte en hier in Spanje schijn je vooral geduld te moeten hebben voor dat soort zaken (een eigenschap die zowel mijn man als onze klanten van ver moeten halen bij dit project). Gelukkig hoef je je hier niet te vervelen, je kunt hier zo'n beetje overal lekker eten, mijn favoriete bezigheid! Daar zet ik wel wat beweging tegenover, met mijn eetlust groei ik anders dicht. Pilates, yoga, en vooral hiken zijn helemaal mijn ding en onze vrije tijd vullen we zo vaak als het kan met een dag varen. Met mijn eigen kapitein (papieren in de pocket en zelfs een bijbehorende pet, maar had je bij moeten zijn), zoeken we de blauwste baaitjes waar we lekker kunnen chillen, suppen en snorkelen. Zo creëren onze eigen manier om tijdens de schooltijden en in weekenden, gezin, werk en plezier te combineren. Om vervolgens aankomende juli-augustus weer in dezelfde hysterie te belanden, maar dat zien we dan wel weer. Kapitein Jef, mijn rots in de branding, zorgt altijd dat we altijd na de storm weer in rustiger vaarwater terecht komen. En anders trekken we gewoon weer flesje rosé open...

Today, May 10, Ibiza is a bit cloudy, which gives me enough reason to write to you and catch up! 

By now I should have recovered from all the hectic, because no matter how well we try to plan it, most visits are around April-May. And while everyone is on a holiday here, my family is still dealing with the day-to-day business. A combination of holiday and daily things seems fun (it is actually most of the time), but is also very challenging (like dinners, and ever flowing rosé). The world just keeps on turning for us as a family. With two working parents, one daughter in her final year and one at the international school, you still need a stable home base. But, once again we made it but next time for sure wel'll plan it differently, and made unforgettable beautiful new memories with our dearest friends. Now we just need to get back to life again. As you may have read, I recently closed doors at the Pop Up Shop Ibiza. My plan to keep myself busy during the winter months has succeeded, but I have concluded it's hard to do business successfully here during the quietest months on the island. I'll take it into account in my considerations to maybe open up a store in Ibiza in the future. There is certainly a demand for beautiful shops with ditto brands, however it's only busy here during the summer months. And in that period of time of the year I like to do fun things with family and friends. Nevertheless, it was great to give nice customers a Personal Styling experience, that's where my heart lies. So don't worry, I will keep on inspiring with fashion looks. Next to fashion styling, my main focus for the next months will be on interior styling, this is something I love to do at my home so my husband and I set a common goal, to buy a penthouse, fully decorate it and put up for sale as a turn key living space. With my husband on top of the numbers and my creative input, we soon attracted two clients with the same end goal. So we will be decorating not one, but three penthouses. That's quite the ambitious plan huh, so you can probably imagine me miscalculating the amount of work involved from the start. Nevertheless, I'm very excited to use my styling skills for this project. Most of the furniture and accessories have already been purchased and are in storage waiting to be unpacked and styled. If all goes well I can start decorating at the end of July, but first we have to wait for some kind of delivery deed. In Spain you have to be patient for these kind of things (a quality that both my husband and our customers have trouble to find when it comes to this project). Fortunately, I don't have to get bored in the meantime. You can eat the best food just about everywhere on this island, and I just loveee food! I try and exercise as much as I can to prevent myself from gaining too much weight. I do Pilates, yoga, and it's especially hiking what I love to do most. We try and book boat days as often as possible. With my own captain (papers in the pocket and even a matching cap * inside joke), we search for the bluest bays where we can relax, sup and snorkel. This is how we create our own way of combining family, work and fun during school times and weekends. Only to end up in the same hysteria again in July-August, but we'll see. Captain Jef, my rock, he always ensures that we end up in calm waters after the storm. And otherwise we'll just open another bottle of rosé again...

  
Jumpsuit Magali Pascal € 360,-
Top Deblon Sports € 79,95
Leggings Deblon Sports € 139,95

DM via @stylingstoriesboutiquePack & Go

17-01-2023


Images: Kristel van Herpt


Gisteren was het Blue Monday, officieel de meest deprimerende dag van het jaar. En alhoewel dát in mijn geval niet opging, moest ik wel mijn eerste tranen van het jaar laten omdat we onze jongste dochter hebben uitgezwaaid voor een ski trip. Zij gaat lifetime memories maken, maar ik vond het lastig om haar los te laten. Ze hing wat slapjes in mijn armen, vond mijn stevige knuffel vooral gênant en vroeg me om niet, maar dan ook echt niet te gaan huilen, wat uiteraard niet lukte. Lijkt een zoet plaatje hè.. Nou ik kan je zeggen er was voorafgaand nogal wat inpakstress. Met de checklist in de aanslag begon ze (onze puberdochter kan alles alleen) dapper aan het inpakken voor haar trip. Jas check, Moonboots check, ski helm check, skibroek…. Nee, geen skibroek (dit was zondag dus alles was gesloten). Ik kan je vertellen, ze werd LOCO en als je zelf moeder bent begrijp je dat wanneer er iets zoek raakt in huis, er maar één persoon verantwoordelijk wordt gehouden.., precies, ik. En als je die snapt, dan kun je ook wel raden wie de broek uiteindelijk toch weer gevonden heeft. Hij was niet eens kwijt om te beginnen, want lag gewoon op de plek waar ik het had neergelegd. Anyway, je begrijpt, de sfeer werd er niet gezelliger op. Dus kun je stellen dat ik met een dag te vroeg een Blue Sunday heb gehad. Zelf ken ik gelukkig geen inpakstress. Er staan wat korte stedentripjes op het programma en ik heb uiteraard al uitgezocht wat we gaan doen, welke hotspots we gaan bezoeken en in welke outfits ik de stad wil gaan ontdekken. Ik houd altijd twee belangrijke keywords in gedachten: comfort en stijl. Dan begin ik een paar dagen van te voren met een checklist op te stellen in mijn telefoon notities. Dat is zo handig want wanneer je met iets bezig bent en er schiet wat te binnen kun je er gemakkelijk bij om aanpassingen te maken. En omdat dat lijstje zich blijft afspelen in je hoofd zorg je ervoor dat alles gewassen en gestreken is. Zeker als je alleen met handbagage reist is dit een hele fijne tip! Je kunt namelijk letterlijk een halfuurtje voor vertrek je koffertje gaan klaarmaken. Mijn tranen hebben inmiddels plaats gemaakt voor opwinding want ik sta op het punt mijn koffertje in te pakken voor een romantische getaway met de husband. Het is weer een poos geleden dat wij er met zijn tweetjes tussenuit zijn  gepiept en met de toegapaste tips die ik zojuist heb gedeeld kan ik de deur achter me dichttrekken met een koffer vol goede outfits en een fijne sfeer in huis. 


Yesterday was Blue Monday, officially the most depressing day of the year. And although that specifically wasn’t my case, I did shed my first tears of the year because we waved our youngest daughter goodbye for a ski trip. She is going to make lifetime memories, but I found it difficult to let her go. As she hung a bit limp in my embarrassing tight hug, she asked me not, but really not to cry, which off course I did. Seems like a sweet picture, doesn't it.. Well I can tell you there was quite a bit of packing stress beforehand. With the checklist at the ready, she (our teenage daughter can do everything on her own) bravely started packing for her trip. Jacket check, Moonboots check, ski helmet check, ski pants…. No, no ski pants (this was Sunday so everything was closed). I can tell you, she became LOCO and if you are a mother yourself you understand that when something goes missing in the house there is only one person held responsible..., exactly, that would be me. And if you understand that, you can also guess who eventually found the pants again. It wasn't even lost to begin with, because it was just where I had put it. Anyway, as you may get, there was a cold atmosphere in our house. So you can say, with a day early, mine was a a Blue Sunday. Fortunately, I don't experience packing stress myself. There are some short city trips planned and of course I've already figured out what we're going to do, which hotspots we're going to visit and in which outfits I want to discover the city. I always keep two important keywords in mind: comfort and style. Then I start drawing up a checklist in my phone notes a few days in advance. That's so handy because when you're working on something and something comes to mind, you can easily access it to make adjustments. And because that list keeps playing in your head, you make sure everything is washed and ironed. This is a very nice tip, especially if you only travel with hand luggage! You can literally prepare your suitcase half an hour before departure. My tears have now given way to excitement as I am about to pack my suitcase for a romantic getaway with the husband. It's been a while since the two of us took a break and with the applied tips I just shared I can close the door behind me with a suitcase full of good outfits and a nice atmosphere in the house.

XO Sabrina


Beanie: Acne via @MyTheresa
Blazer: Malene Birger via @NonSolo
Top: Wardrobe NYC via @MyTheresa
Leggings: Deblon Sports via @StylingStoriesboutique
Socks: Nike
Uggs: Mini Chestnut
Handbag: Chanel 19

 

Counting down

04-11-2022

Images: Kristel van Herpt


The Island is slowly going into sleep mode, and the clubs, restaurants and shops are closing their doors. But not me, I’m opening mine! This fall I will be presenting a slow fashion Pop Up Boutique on one of the most beautiful spots on the Island. Can Sastre boutique hotel, a hidden paradise on Ibiza. I’m keeping it small and exclusive so my customers can enjoy the full Personal Shopping experience! And I have invited a special guest, Joe of Piercing Boutique who can get you the most beautiful curated ears with the exclusive brands Maria Tash and Djula. There’s an option for online shopping too. So if you are not on the island but don’t want to miss out, keep an eye on my Instagram and turn on your notifications to make sure I will Pop Up your feed 😊

Het eiland gaat langzaam in slaapmodus, de clubs, restaurants en winkels sluiten hun deuren. Maar ik niet, ik ga juist deuren openen! Deze herfst zal ik een slow fashion Pop Up boutique openen op een van de mooiste plekjes van het eiland. Can Sastre boutique hotel, een verbogen paradijsje op Ibiza. Ik hou het klein en exclusief zodat mijn klanten kunnen genieten van een echte Personal Shopping ervaring! En er komt een speciale gast, Joe van Piercing Boutique, hij zet de mooiste piercings in je oren met de exclusieve merken Maria Tash en Djula. Er komt ook een optie voor online shopping. Dus ook als je niet op Ibiza bent maar niets wilt missen, hou dan mijn Instagram in de gaten en als je je notificaties aanzet dan weet je zeker dat ik in je feed Up Popt of Pop Upt...dusss dat klonk beter in het Engels 😊


Styling Stories Pop Up IBIZA
21 november – 4 december 2022 Can Sastre Boutique hotel
Instagram @sabrinastylingstories @stylingstoriesboutique

Magali Pascal
Deblon Sports
Rough Studios
Resort Finest


Good things to come

08-08-2022Images: Kristel van Herpt

Deze week zijn we een jaar geleden hier op Ibiza gaan wonen. En ondanks dat ook dit jaar voorbij is gevlogen, heb ik het idee dat we het afgelopen jaar op een andere, meer intensieve manier hebben beleefd. De gehypte term slow living vond ik altijd zo’n Instagram of Pinterest ding, maar ik begin het hier zowaar te begrijpen en waarderen. En ik neig er steeds vaker naar om het zelf te ervaren en misschien wel helemaal eigen te maken. Dit eiland biedt alle mogelijkheden voor slow living. Alles gaat hier sowieso wat trager en de mentaliteit van wat vandaag niet is komt morgen, helpt ook te onthaasten. En for a good while zaten we helemaal in onze eigen bubble (including Instagram en Pinterest pics :)) Maar sinds juli laat het eiland haar tegenpool zien. Ibiza staat sindsdien zo’n beetje op zijn kop. De tijd van feesten, borrelen en vluchtig samenzijn is volledig en in volle glorie aangebroken. En ook dát is Ibiza, het Ibiza wat voor ons zo bekend was. En nu we een jaar rond hebben meegemaakt, kunnen we wel stellen dat het leven hier ons wel past. Dus zijn we toe aan de volgende stap, om te aarden hier.
We zijn inmiddels al verhuisd van een appartement in de drukte van de haven/stad naar een huis in een rustig dorpje. En zoals het gezegde luidt: “Muren en balken vormen een huis, liefde en dromen bouwen een thuis” En in die rustige maanden heb ik alle tijd gehad om te dromen. Een idee voor slow fashion was born! Er komt namelijk een pop up store met een volledige personal shopping experience, waar je alleen op afspraak terecht kan. Het wordt een compacte handpicked collectie, waar er maar enkele stuks van zijn. De kleding en accessoires zijn van hoogwaardige kwaliteit zodat je lang plezier gaat hebben van je aankopen. De store gaat open als het eiland slaapt, maar de collecties zijn er voor ieder seizoen en voor iedereen, kleine en grotere maten, jong en oud, hip en basic.. Zoals dit eiland is, met haar tegenpolen denk ik dat, ook deze winkel als een jasje gaat passen.

Merken Pop Up Store

Magali Pascal
Resort Finest
Rough studios
 
Deblon Sports
 

Basic B*tch

27-04-2022

Styling Stories Sabrina Schapendonk van t noordende personal stylist personal shopper nederland stylist streetstyle 2022

Styling Stories Sabrina Schapendonk van t noordende personal stylist personal shopper nederland stylist streetstyle 2022

Styling Stories Sabrina Schapendonk van t noordende personal stylist personal shopper nederland stylist

Styling Stories Sabrina Schapendonk van t noordende personal stylist personal shopper nederland stylistStyling Stories Sabrina Schapendonk van t noordende personal stylist personal shopper nederland stylist

Styling Stories Sabrina Schapendonk van t noordende personal stylist personal shopper nederland stylist streetstyle 2022

Styling Stories Sabrina Schapendonk van t noordende personal stylist personal shopper nederland stylist streetstyle 2022
Images: Kristel van Herpt

Net als je denkt dat je het wiel hebt uitgevonden qua style, komt er iemand op je pad die je even weer helemaal van je stuk kan brengen.
Zo zie ik de vakantie kiekjes van Danie Bles voorbij komen op mijn Insta feed, of de kleurrijke creaties van Lotte van ByLotte en deze week kwam mijn vriendin Roos op visite hier op Ibiza.
Paradijsvogels noem ik ze, vrouwen en meiden die zich durven uit te dossen in kleuren en dan in variaties van kleur op kleur, kleur met kleur, tie dye gekleurd, regenboogkleuren, een waar Indiaas Holi festival bom van kleuren.
En dan heb je mij.., de Basic B*tch, de Plain Jane, de Monochrome Muts. Ik raak daar dus van een beetje van slag, probeer dan een zijweg van mijn gebaande pad en dan kom ik ergens uit en heb ik geen idee meer van mijn stijl, want I lost it!
Ja, ook ik laat me graag "influencen" door mooie mode kiekjes, maar de truc is toch om dicht bij jezelf te blijven. Uiteraard kun je een keer wat uitproberen, want hey het is maar kleding, maar je zult zien dat de winners voor jou de items zijn die je dagelijks draagt en uit de was meteen weer aan wilt trekken. In mijn geval zijn dat dus neutrale kleuren en basic items en dat is ook goed. Alles is goed, zolang het voor jou werkt. Een goede kritische blik over je outfit en vooral je uitstraling wanneer je het aan hebt zorgt ervoor dat je toch de juiste keuze voor jouw look kunt maken. En als er nog iets ontbreekt aan je look, hou dan een beeld van jouw style Muse in je gedachten en zeg dan; "What would ... (Danie) do?!" Dan hou je het dicht bij jezelf maar kun je toch ook eens wat uitproberen, immers buiten de gebaande paden kun je nieuwe wegen ontdekken!

Good luck, Liefs Sabrina

To do or not to do...

• Follow up •

03-04-2022

Sabrina Styling Stories botox stories wel of niet


 
De follow up van mijn laaste blogpost

Mijn beslissing vormde zich al redelijk snel na het lezen van al jullie reacties. Maar toch in plaats van die meteen te delen liet ik er een poos overheen gaan zodat ik het even goed kon laten bezinken. Daarnaast had ik me ook al voorgenomen om minder gebruik te maken van Instagram. En als je minder wordt beïnvloed door perfecte plaatjes heeft dat wel degelijk effect. In mijn geval heb ik het vermoeden dat ook mijn hormoon levels sterke invloed hebben over hoe ik me voel en als ik dan mijn spiegelbeeld zie, dan wordt dat gevoel ook nog eens bevestigd. Deze post typ ik onderweg naar huis (Ibiza) met de verse herinnering aan een heerlijk Paasweekend met vrienden en familie. Een beetje gaar van al het feestgedruis en vast wat diepere groeven hier en daar. Maar ready to take on the world! Ik voel me goed van binnen en hopelijk straalt daar iets van naar buiten. Een strakkere huid zou daar aan kunnen bijdragen, maar als ik me zo voel dan hóeft dat dus niet. En ja, ik begrijp, het een kan makkelijk naast het ander leven, want het is een kwestie van perceptie, immers "beauty is in the eyes of the beholder' Maar op dit moment boeit mijn spiegelbeeld me niet zo meer. Ik wil mezelf gewoon niet zó serieus nemen. Ik voel dat het mijn tijd (nog) niet is om over te stappen op invasieve maatregelen zoals het wegprikken of fillen van rimpels. Maar ben wel voornemens om zachter te worden in mijn oordeel, niet dat ik zo oordeel over anderen, maar over mezelf. Misschien de de zachtheid op te zoeken om te zien wat ik wel bij een ander kan zien, namelijk de features die er net zoals de flaws mogen zijn. Er is in ieder geval een mooi gesprek op gang gekomen, op een positieve manier, waar er ruimte was voor ieders inzicht. En dat op zich is nog altijd mooier dan welke gladde huid dan ook en omdat het één het ander niet hoeft uit te sluiten, zeg ik niet nooit, maar nu niet..

Liefs Sabrina


Sabrina Styling Stories Personal stylist personal shopper Nederland Ibiza blog about beauty persoonlijkSabrina Styling Stories Personal stylist personal shopper Nederland Ibiza blog about beauty persoonlijk

Sabrina Styling Stories Personal stylist personal shopper Nederland Ibiza blog about beauty persoonlijk
Images: Kristel van Herpt

"Eén zwaluw maakt geen zomer" die uitdrukking spookt al sinds gisterenmorgenvroeg door mijn hoofd. Niet omdat die paar mooie lentedagen nu overschaduwd worden door slechter weer, nee door iets heel anders. Het weekend begint bij mij vaak met het uitgebreid wassen van mijn haren en tijdens het föhnen zag ik inmiddels zoveel grijze haren dat ik ter plekke besloot ze er niet meer uit te trekken. Ineens flitste mijn toekomstige zelf door mijn gedachten en dat was een grijze oude vrouw en die gedachte drukte ik weg door te zeggen "een paar grijze haren maakt geen oma", wat ik wel een grappig gevonden draai vond aan de originele uitdrukking. Ik weet het niet hoor, misschien is het het zomerseizoen wat in de lucht hangt, of misschien is het midlife, maar er komt een soort crisis aan, een persoonlijke oppervlakkige "ik word oud" crisis. want naast grijze strengen haren, ontdek ik ook wekelijks een nieuwe rimpel. Ik probeer ze wat gladder te strijken door gezichtsbehandelingen, wat heus wel een beetje werkt. Maar als ik nu advies vraag bij de schoonheidsspecialisten komen ze zelf met de suggestie van een botoxje hier en een fillertje daar.  Mijn huid heeft hier ook meer te verduren dan in Nederland, het tekent meer heb ik het idee. Of misschien is het gewoon dat ik meer tijd heb om in de spiegel te kijken. Anyway, om maar open en eerlijk te zijn: Ik.Baal.Dat.Ik.Er.Ouder.Uit.Ga.Zien. Zo, there, I said it! En please begrijp me niet verkeerd, ouder worden vind ik geen enkel probleem, heel erg graag zelfs. Maar dat verval, wat ook nog eens met een rapper tempo gaat dan ooit..., pfff, confronterend en soms ook best frustrerend. Als je me al even volgt dan weet je dat het altijd mijn wens was om natuurlijk ouder te worden. Maar ik besef nu dat dat makkelijk praten was door mijn 5 jaar jongere zelf. Nog steeds overheerst mijn idee om niet te gaan sleutelen, prikken of fillen aan mezelf, maar ik vraag me steeds meer af, why not help de natuur een handje. Een soort engeltje en duiveltje op mijn schouders zeg maar en ik weet inmiddels niet meer welke stem van het engeltje is en welke van het duiveltje. Dus ja, daar sta ik, op die tweesplitsing, ga ik voor een beetje botox tussen de wenkies of blijf ik bij mijn eerdere standpunt. En voordat je gaat zeggen dat iedereen vooral moet doen waar die zelf blij van wordt, I've heard that one before. Maar een interessante kijk, of een gedeelde ervaring, daar ben ik heel benieuwd naar. Deel je die met me, zo op deze zondagmiddag, het is namelijk toch geen weer vandaag..

XOXO Sabrina

Jouw reactie kun je via Insta DM sturen @sabrinastylingstories
Of via de contact button van deze website
(uiteraard houd ik jouw mening, ervaring anoniem)
 

New ways

22-02-2022

StylingStories streetstyle spring 2022 Chanel Bottega Veneta The Pouch Chanel mocassins loafers logoStylingStories streetstyle spring 2022 Chanel Bottega Veneta The Pouch Chanel mocassins loafers logo
Images: Kristel van Herpt

Ibiza doet ons goed, vandaar dat we besloten hebben om nog wat langer te blijven. De wintermaanden waren heerlijk, heel sereen en van het mooie zonnige weer is het ook iedere dag opnieuw genieten!
We gaan verhuizen naar een plek waar we een écht thuis van gaan maken. En hoewel ik deze plek met het waanzinnige uitzicht op de oude stad ontzettend ga missen, kan ik niet wachten om ons nestje te bouwen.
Deze tijd was er ook eentje van reflectie, want ik had natuurlijk een hele to-do list waar ik nog aan moest zien toe te komen. (Spaans leren verdwijnt steeds naar een plekje ergens onderaan)
Ik kan gelukkig een dingetje afstrepen, nou ja, dinge-tje.. Het bleek voor mij een heel DING. En dat was ontspullen, oftewel, de kleding en accessoires die ik nog in Nederland in de kasten had hangen voorgoed opruimen. In een ochtend, met hulp van mijn vriendin Jacqueline heb ik mijn kasten leeggehaald en alles uitgehangen in de studio en geprijsd. Werkelijk, ik werd even geconfronteerd met vier rekken vol kleding, nog wat stapels broeken en aantal paren schoenen en zonnebrillen. Ik wist dat ik best wat verzameld had in de loop der tijd, maar dit was echt too much. Eerlijk is eerlijk, als ik nu nog in Nederland had gewoond had ik zeker niet zo rigoureus opgeruimd, want kasten uitspitten doe ik al met enige regelmaat, maar nu moest van mezelf echt alles weg! De Closet Sale was onnn.. Doordat C nog steeds op volle toeren draait waren er best wat afzeggingen, maar met de overige dames die zich via Instagram hadden gemeld was het een hele gezellige én persoonlijke middag. En niet te vergeten ook goed geshopt! Daar ging het hoor, de tassen in: leren broeken van Iro en JBrand, een MaxMara teddy jas, de Givenchy mantel die ik in Milaan shopte.. Maar ik werd er zo blij van dat ik er andere mensen blij mee kon maken. In de avond hield ik nog een borrel voor vriendinnen en samen zijn we de studio in gedoken, het leek wel zo'n home party, supergezellig en ook weer geslaagd! Dat ontspullen heeft een bijna therapeutische werking op mij gehad. Ik vloog letterlijk "lichter" terug naar Ibiza. En ik kreeg weer een andere kijk op de collectie die ik nog heb. Dat wat er is overgebleven is echt "ik" namelijk een collectie met classics en basic items die goed te combineren zijn, items waar ik me goed in kan bewegen en me goed in voel. Dat willen we allemaal toch? Ik hoop dat ik jou geïnspireerd heb om aan de slag te gaan met je eigen kasten. Mocht je daar wat hulp bij kunnen gebruiken mag je altijd even contact zoeken, wellicht dat ik op afstand mee kan kijken en dat we samen een grote voorjaarsopruiming kunnen houden waardoor ook jij weer helemaal gelukkig wordt van je eigen collectie! Intussen ga ik verder met mijn to-do list hier!

Liefs XOXO Sabrina

Cashmere trui: Vince via Non Solo
Blazer: Samsoe via ByLotte
T-Shirt: DIOR
Handtas: The Pouch Bottega Veneta
Leren broek: Helmut Lang via L'Altra Donna
Mocassins: Chanel 

Mediterranean winter look

15-01-2022

styling stories Max Mara madame icon coat mediterranean winter Ibiza wear look outfitpost stylingstories.nl
styling stories Max Mara madame icon coat mediterranean winter Ibiza wear look outfitpost stylingstories.nl

styling stories Max Mara madame icon coat mediterranean winter Ibiza wear look outfitpost stylingstories.nl
 

Hier op "The Magic Island" pik je nog al eens één of twee levenslessen op. Ze komen zo nu en dan op je pad en openbaren zich op het moment als je ze nodig hebt. Vaak net wanneer denkt dat je lekker bezig bent, dan bamm, een reminder dat het anders kan, of in dit geval anders moet. Het is grappig, want één van de dingen die ik mezelf had voorgenomen om te doen, was ontspullen, maar inmiddels puilt mijn kleine kast uit, omdat ik alles maar hierheen blijf slepen. Dus dacht ik dat ik dat voornemen maar beter kon wegstrepen, want niet voor mij weggelegd. Niet wetende dat ik dat júist aan het doen was. Mijn fijne spullen en kleding hangen en liggen inmiddels op grijpafstand. Het gaat om de spullen die achter zijn gebleven, díe moet ik ontspullen. Een jaar of 8 geleden ben ik begonnen met het opbouwen van een capsule collectie. Inmiddels heb ik aardig wat pareltjes weten te verzamelen. De key is om te proberen zo min mogelijk te kopen en dat bleek voor mij, zeker in het begin, de grootse uitdaging. Want waar begin je eigenlijk als je een kleinere collectie aan kleding en accessoires wilt gaan opbouwen? Mijn advies zou nu zijn (maar ook ik heb het the hard way moeten leren) begin met rigoureus opruimen van je kledingkast. Marie Kondo style.. no sparkles, no joy, bye bye.. En geloof me, dat kan ik goed!! Bij een ander dan hè :)) Mijn kast heb ik welgeteld in 8 jaar tijd één hele keer grondig uitgemest. Dat was een Insta live sessie tijdens de eerste lockdown. Veel artikelen heb ik inmiddels verkocht, weggegeven, of hangen nu in een andere kast. En met dat laatste ga ik nu ook korte metten maken. De rest wat er nog hangt (een aantal hoog- winter dingen) draag ik wanneer ik in Nederland ben. Maar de rest rest, wat nog in die ene kast hangt en wat overblijfselen van wat ik dus niet draag, geeft me dus geen sparks, geen joy en moet weg! En daar ga ik heel binnenkort mee aan de slag. Onder het mom van practice what you preach ga ik een sale houden van alle kleding waar ik afscheid van móet nemen, en wat er overblijft wordt gedoneerd. Het moet, omdat het goed en gezond is om afscheid te nemen van dingen die je niet meer dienen. En die laatste woorden, noem het een levensles..kunnen op diverse manieren bij je resoneren, bij mij kwam het hier op neer. Hoop dat ik je vandaag heb geïnspieerd om  hetzelfde te doen, zodat je ruimte kunt creëren in je kast en iets leuks kan scoren van mijn closet sale :)


Zonnebril: Celine model Edge2
Mantel: Max Mara model Madame
Sweater: Humanoid
Jeans: Rag & Bone
Mocassins: CHANEL
Tasje: DIOR
 

Ibiza 

30-11-2021

Hey, wat leuk dat je even mee wilt lezen over mijn/ons leven dusver hier op Ibiza!
Laten we voor de gein net doen alsof we aan een kop koffie of glas wijn zitten samen en jij aan me vraagt: “How’s life?”.
En dan zou ik beginnen bij het begin, namelijk de start van ons jaar hier. De eerste schooldag van Faye, onze jongste, op de Internationale school. En toevallig was ik alleen met haar. Je begrijpt, hiervoor moest ik eerst mijn grotemeidenbroek aantrekken. Ze start hier aan de middelbare school, dus dat is sowieso al een hele overgang voor háár en zij heeft nog geen grotemeidenbroek (wel een uniform wat haar heel cute staat, maar dat terzijde). Zij was wél cool en relaxt, maar moeders dus niet. Ze maakte gelukkig meteen contact en ik ook, ondanks dat ik dacht “nee laat me met rust en please geen chitchat nu, aangezien ik ieder moment in janken kan uitbarsten”. Na die awkwardness bij de school drop off ben ik maar gelijk doorgereden naar het eerste beste dorpje om een wodka kop koffie te drinken. En daar zat ik dan, voelde me alleen, ontheemd en k*t want mijn kleine meisje wordt groot en gaat hier sprongen maken terwijl ik de tijd voor mezelf juist wil vertragen. Ik vroeg me af waar ben ik, wie ben ik en bovendien, waar de f*ck zijn we aan begonnen. Duss deed ik wat grote meiden doen… mijn moeder bellen… ja echt.. maar zij weet gewoon altijd het juiste te zeggen, of ze luistert alleen maar en dat hielp. Hoe anders verliep de rest van die week toen manlief (lees rots in de branding) weer thuis was en bleek dat onze Faye het niet een beetje leuk vond, maar he-le-maal DA BOMB! Hèhè, eerste hobbel is genomen, let’s do this! We kwamen in een soort verlengd vakantiegevoel en begonnen ons plekje hier wat aan te passen naar onze smaak. Daarnaast hielden wij onze meiden nauwlettend in de gaten, hoe gaat de oudste in Nederland, trekt ze het wel, staat ze nog achter ons besluit, gaat ze goed op school, past het allemaal nog.. En we durfden hardop te zeggen dat dit toch wel een heel leuk besluit is geweest en we een mooi jaar tegemoet gaan als alles zo voorspoedig blijft gaan zoals het ging. (voor zover je die conclusie kan trekken na een aantal weken). Maar toen kwam er slecht nieuws van het thuisfront. Zonder al teveel uit te wijden vanuit privacy oogpunt, er kwam een verwoestende diagnose, een extreem kort ziekbed en het verschrikkelijk verdrietige nieuws dat het einde verhaal was. Ik kan je vertellen, afstand voelt op zo’n moment ondraaglijk. We zijn teruggegaan om samen met onze vrienden afscheid te nemen, te rouwen en er te zijn voor elkaar. Wat heel bijzonder was, maar tegelijkertijd ook zó verdrietig, want wat kan het leven oneerlijk en hard zijn. En dan ga je dus weer terug, het avontuur weer oppakken, maar met een ander gevoel. Het plekje in je hart voor diegene die je zo liefhad is nu leeg. Je voelt je daarnaast ook een beetje ontheemd want weer gedag moeten zeggen tegen onze lieve familie en vrienden waar we zo fijn op konden leunen en een schouder konden bieden toen we in Nederland waren.. En dan blijkt ineens dat afstand weer andere lading krijgt. Je stapt uit de situatie van verdriet en pijn en letterlijk terug in het licht. Dat licht zorgt ervoor dat we denk ik beter in staat zijn geweest de draad van ons leven weer op te pakken. Tja en het leven oppakken hield in mijn geval in om te werken aan de doelen die ik voor mezelf had gesteld voordat ik hierheen verhuisde..
Persoonlijke.Ibiza.Doelen; Spaans leren, dagelijks yoga/sport beoefenen, online werk modus vinden, iedere dag gezond koken, minder vlees en vis eten, ontspullen, minder sociale verplichtingen..
Bereikte.Doelen: NUL
Oh wat erg, ik typ het ook met het schaamrood op mijn kaken, want het is niet dat ik geen tijd heb hè, dus een excuus krijg ik ook zo niet bedacht. Wel een goede reden (dat dan weer wél ;)). Je neemt namelijk gewoon jezelf mee, wherever you go.. Dus ik kan hier prima uit de voeten met mijn Engelse taal, ik hou hier ook niet van sporten, ik hou hier dus blijkbaar wel ook gewoon van junkfood en van kleren en schoenen en tassen (lees spullen) en ik hou hier ook van sociale contacten. Er schuilt geen inner goddess in mij die daar allemaal met gemak afstand van kan nemen. Dat wil niet zeggen dat het daarmee gedaan is hoor. Die Spaanse lessen schuif ik nog even voor me uit, maar werken mis ik ontzettend dus dat ga ik weer oppakken. Verder lonkt de natuur hier, dus mijn nieuwe hobby hiken ga ik ook nog verder voortzetten en van die beweging ga je vanzelf wel gezonder willen eten (ja toch?!). En qua spullen, ik had al genoeg dus ieder keer dat ik naar Nederland vlieg sleep ik een koffertje heen en weer en switch ik van kleding zodat de kast hier niet gaat uitpuilen, maar dan heb ik hier wel de spullen die ik wil dragen. En al dat familie en vriendenbezoek, keep ‘em coming, ik vind het alleen maar heel gezellig! Ik denk dat ik op die manier mijn draai ga vinden, door te accepteren dat de dingen uitpakken zoals ze voor jou moeten uitpakken. Mijn gezin is blij, de zon schijnt en iedere dag dat we hier wakker worden zijn we dankbaar dat we dit avontuur kunnen meemaken. We gaan er iets moois en bijzonders van maken en misschien bereiken we dan wel dat éne doel wat we niet hadden uitgesproken, maar wel stiekem op gehoopt.. Dat we ons hier op Ibiza gaan thuisvoelen.
 

" Isn't it strange how a life can be changed 
In the flicker of the sweetest smile
I wasn't expecting that..."

21•10•21•12•10